باتری های ساعتی جی پی


باتری های ساعتی جی پی
این باتریهای پر قدرت تضمینی بر دقت ساعت شماست. باتری های ساعتی جی پی با طول عمر بسیار زیاد و تنوع بسیار گسترده تمام انواع باتریهای ساعتی برای هر نوع ساعتی را در بر میگیرند.
* تنوع گسترده
* بدون جیوه (0% مرکوری)


باتری ساعتی 392

باتری ساعتی مدل 392E

مشخصلات کالا

باتری ساعتی 389

باتری ساعتی مدل 389E

مشخصلات کالا

باتری ساعتی 386

باتری ساعتی مدل 386E

مشخصلات کالا