مراکز تضمین کیفیت GP که به صورت استراتژیک در چین، سنگاپور و هنگ کنگ واقع شده اند، افتخار این شرکت هستند.
هر دو آزمایشگاه چین و سنگاپور توسط بیش از 90 منطقه بین المللی تحت موافقتنامه همکاری بین المللی اعتبارسنجی متقابل آزمایشگاهی (ILAC-MRA) به خوبی شناخته شده اند.
آزمایشگاه شیمیایی و کالیبراسیون Dongguan و خدمات اعتباربخشی ملی چین برای ارزیابی انطباق).

 

محدوده آزمایش:
2011/65/EC (RoHS Directive)
2006/66/EC (Battery & Accumulator Directive)
تست عملکرد باتری در سنگاپور:
SAC-SINGLAS (طرح اعتبارسنجی آزمایشگاهی سنگاپور)
محدوده آزمایش
– IEC 60086-1
– IEC 60086-2
– IEC 60086-5

 

 

 

زمایشگاه Science Park هنگ کننگ یکی از ۶ آزمایشگاه دارای سرتیفیکیشن UL WTDP در کل منطقه چین و هنگ کنگ می باشد . و همچنین یکی از ۵ آزملیشگاه دارای تاییدیه CTF در کل منطقه چین و هنگ کنگ می باشد.

 

UL Data Acceptance Program

WTDP سرتیفیکیشن
UL1642
UL2054
UL62133
UN38.3

لابراتوار تست کارخانجات IEC

CTF
IEC62133